Specjalizujemy się w zagadnieniach budowlano konstrukcyjnych oraz mykologii budowlanej.  


Posiadamy doświadczenie w diagnostyce budynków starych i zabytkowych,  sporządzaniu opinii i ekspertyz technicznych oraz mykologiczno-budowlanych.  

Oferta

Projekty

W naszej Pracowni projektujemy różnorodne obiekty budowlane, spełniając najwyższe standardy estetyczne, funkcjonalne i techniczne. Dążymy do tego, aby nasze projekty były funkcjonalne, wygodne i bezpieczne dla użytkowników. W procesie projektowania skupiamy się na indywidualnym podejściu do każdego inwestora, starając się zrozumieć jego potrzeby i oczekiwania. 
Wykonujemy obliczenia statyczno-wytrzymałościowe w oparciu o normy europejskie EN.  Na życzenie klienta opracowujemy dokumentacje projektowe również w języku niemieckim oraz angielskim. 

W PPDU wykonujemy projekty budowlane oraz techniczne:

 • budynków mieszkalnych
 • budynków handlowo-usługowych
 • obiektów użyczeczności publicznej
 • budynków biurowych
 • obiektów przemysłowych
 • budynków inwentarskich

Diagnostyka konstrukcji budowlanych

Diagnostyka konstrukcji ma na celu zbadanie, udokumentowanie i ocenę stateczności obiektu, stopnia zużycia, zaawansowania procesów korozyjnych, izolacyjności cieplnej. Działania diagnostyczne pozwalają określić, jakie prace naprawcze należy wykonać, aby konstrukcja była bezpieczna i zdatna do użytkowania.  

Diagnostykę konstrukcji budowlanych przeprowadza się w przypadku: 

Diagnostykę doraźną wykonuje się również dla potrzeb: 

Doradztwo techniczne

W PPDU służymy wsparciem i specjalistyczną wiedzą na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Naszym celem jest zapewnienie optymalnych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i funkcjonalnych.

Przykłady wykorzystania doradztwa technicznego:

 • w fazie planowania i tworzenia koncepcji projektu obiektu nowego lub rozbudowy, nadbudowy, czy przebudowy obiektu istniejącego
 • jako pomoc przed podjęciem decyzji dotyczącej zakupu nieruchomości w kontekście jej stanu technicznego, rozwiązań technicznych itp.
 • w zakresie rozwiązań dotyczących fizyki budowli – ochrony cieplnej oraz zabezpieczeń przeciwwilgociowych
 • w zakresie weryfikacji lub optymalizacji rozwiązań
 • nadzory na etapie wykonawczym

Przeglądy
stanu technicznego

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: